لیست بازی‌های صنعت نفت آبادان و گل گهر سیرجان

لیست بازی‌های رو در رو

چهارشنبه، 23 اسفند 1402،هفته 20  |  لیگ برتر خلیج فارس
گل گهر سیرجان
1 - 0
پایان
صنعت نفت آبادان
چهارشنبه، 22 آذر 1402،هفته 5  |  لیگ برتر خلیج فارس
صنعت نفت آبادان
0 - 1
پایان
گل گهر سیرجان
شبکه ورزش
پنج‌شنبه، 28 اردیبهشت 1402،هفته 30  |  لیگ برتر خلیج فارس
گل گهر سیرجان
0 - 1
پایان
صنعت نفت آبادان
پنج‌شنبه، 15 دی 1401،هفته 15  |  لیگ برتر خلیج فارس
صنعت نفت آبادان
0 - 1
پایان
گل گهر سیرجان
دوشنبه، 9 اسفند 1400،هفته 20  |  لیگ برتر خلیج فارس
گل گهر سیرجان
2 - 1
پایان
صنعت نفت آبادان
پنج‌شنبه، 27 آبان 1400،هفته 5  |  لیگ برتر خلیج فارس
صنعت نفت آبادان
0 - 0
پایان
گل گهر سیرجان
جمعه، 3 اردیبهشت 1400،هفته 21  |  لیگ برتر خلیج فارس
گل گهر سیرجان
1 - 0
پایان
صنعت نفت آبادان
شنبه، 22 آذر 1399،هفته 6  |  لیگ برتر خلیج فارس
صنعت نفت آبادان
2 - 1
پایان
گل گهر سیرجان
شبکه ورزش
جمعه، 25 بهمن 1398،هفته 20  |  لیگ برتر خلیج فارس
صنعت نفت آبادان
1 - 2
پایان
گل گهر سیرجان
چهارشنبه، 3 مهر 1398،هفته 5  |  لیگ برتر خلیج فارس
گل گهر سیرجان
0 - 1
پایان
صنعت نفت آبادان
یکشنبه، 25 بهمن 1394،هفته 0  |  جام آزادگان
گل گهر سیرجان
3 - 1
پایان
صنعت نفت آبادان
شنبه، 23 اسفند 1393،هفته 18  |  جام آزادگان
گل گهر سیرجان
2 - 0
پایان
صنعت نفت آبادان
یکشنبه، 2 آذر 1393،هفته 7  |  جام آزادگان
صنعت نفت آبادان
1 - 0
پایان
گل گهر سیرجان