لیست بازی‌های رئال بتیس و ختافه

لیست بازی‌های رو در رو

یکشنبه، 11 اردیبهشت 1401،هفته 34  |  لالیگا اسپانیا
ختافه
نامشخص
رئال بتیس
یکشنبه، 4 مهر 1400،هفته 7  |  لالیگا اسپانیا
رئال بتیس
2 - 0
پایان
ختافه
جمعه، 1 اسفند 1399،هفته 24  |  لالیگا اسپانیا
رئال بتیس
1 - 0
پایان
ختافه
سه شنبه، 8 مهر 1399،هفته 4  |  لالیگا اسپانیا
ختافه
3 - 0
پایان
رئال بتیس
یکشنبه، 6 بهمن 1398،هفته 21  |  لالیگا اسپانیا
ختافه
1 - 0
پایان
رئال بتیس
یکشنبه، 24 شهریور 1398،هفته 4  |  لالیگا اسپانیا
رئال بتیس
1 - 1
پایان
ختافه
یکشنبه، 12 اسفند 1397،هفته 26  |  لالیگا اسپانیا
رئال بتیس
1 - 2
پایان
ختافه
یکشنبه، 6 آبان 1397،هفته 10  |  لالیگا اسپانیا
ختافه
2 - 0
پایان
رئال بتیس
دوشنبه، 13 فروردین 1397،هفته 30  |  لالیگا اسپانیا
ختافه
0 - 1
پایان
رئال بتیس
جمعه، 12 آبان 1396،هفته 11  |  لالیگا اسپانیا
رئال بتیس
2 - 2
پایان
ختافه
یکشنبه، 26 اردیبهشت 1395،هفته 38  |  لالیگا اسپانیا
رئال بتیس
2 - 1
پایان
ختافه
شنبه، 19 دی 1394،هفته 19  |  لالیگا اسپانیا
ختافه
1 - 0
پایان
رئال بتیس