لیست بازی‌های پیکان و ماشین سازی تبریز

لیست بازی‌های رو در رو

جمعه، 17 بهمن 1399،هفته 14  |  لیگ برتر خلیج فارس
پیکان
2 - 2
پایان
ماشین سازی تبریز
جمعه، 18 بهمن 1398،هفته 19  |  لیگ برتر خلیج فارس
ماشین سازی تبریز
2 - 2
پایان
پیکان
شبکه ورزش
جمعه، 29 شهریور 1398،هفته 4  |  لیگ برتر خلیج فارس
پیکان
6 - 2
پایان
ماشین سازی تبریز
جمعه، 3 اسفند 1397،هفته 19  |  لیگ برتر خلیج فارس
ماشین سازی تبریز
0 - 1
پایان
پیکان
شبکه سهند
پنجشنبه، 25 مرداد 1397،هفته 4  |  لیگ برتر خلیج فارس
پیکان
1 - 1
پایان
ماشین سازی تبریز
جمعه، 4 اسفند 1396،هفته 24  |  لیگ برتر خلیج فارس
ماشین سازی تبریز
0 - 3
پایان
پیکان
پنجشنبه، 20 مهر 1396،هفته 9  |  لیگ برتر خلیج فارس
پیکان
1 - 0
پایان
ماشین سازی تبریز
پنجشنبه، 23 دی 1395  |  لیگ برتر خلیج فارس
پیکان
1 - 1
پایان
ماشین سازی تبریز
سه شنبه، 5 مرداد 1395،هفته 1  |  لیگ برتر خلیج فارس
ماشین سازی تبریز
0 - 0
پایان
پیکان
چهارشنبه، 15 بهمن 1393  |  لیگ برتر خلیج فارس
پیکان
1 - 1
پایان
ماشین سازی تبریز
سه شنبه، 28 مرداد 1393  |  لیگ برتر خلیج فارس
ماشین سازی تبریز
1 - 0
پایان
پیکان