لیست بازی‌های مارسی و بوردو

لیست بازی‌های رو در رو

جمعه، 17 دی 1400،هفته 20  |  لیگ فرانسه
بوردو
0 - 1
پایان
مارسی
یکشنبه، 24 مرداد 1400،هفته 2  |  لیگ فرانسه
مارسی
2 - 2
پایان
بوردو
یکشنبه، 26 بهمن 1399،هفته 25  |  لیگ فرانسه
بوردو
0 - 0
پایان
مارسی
شنبه، 26 مهر 1399،هفته 7  |  لیگ فرانسه
مارسی
3 - 1
پایان
بوردو
یکشنبه، 13 بهمن 1398،هفته 22  |  لیگ فرانسه
بوردو
0 - 0
پایان
مارسی
یکشنبه، 17 آذر 1398،هفته 17  |  لیگ فرانسه
مارسی
3 - 1
پایان
بوردو
جمعه، 28 تیر 1398  |  دوستانه باشگاهی
مارسی
2 - 1
پایان
بوردو
جمعه، 16 فروردین 1398،هفته 31  |  لیگ فرانسه
بوردو
2 - 0
پایان
مارسی
سه شنبه، 16 بهمن 1397،هفته 18  |  لیگ فرانسه
مارسی
1 - 0
پایان
بوردو
یکشنبه، 29 بهمن 1396،هفته 26  |  لیگ فرانسه
مارسی
1 - 0
پایان
بوردو
یکشنبه، 28 آبان 1396،هفته 13  |  لیگ فرانسه
بوردو
1 - 1
پایان
مارسی
یکشنبه، 24 اردیبهشت 1396،هفته 37  |  لیگ فرانسه
بوردو
1 - 1
پایان
مارسی
یکشنبه، 9 آبان 1395،هفته 11  |  لیگ فرانسه
مارسی
0 - 0
پایان
بوردو
یکشنبه، 22 فروردین 1395،هفته 33  |  لیگ فرانسه
مارسی
0 - 0
پایان
بوردو
یکشنبه، 29 آذر 1394،هفته 19  |  لیگ فرانسه
بوردو
1 - 1
پایان
مارسی
یکشنبه، 23 فروردین 1394  |  لیگ فرانسه
بوردو
1 - 0
پایان
مارسی
یکشنبه، 2 آذر 1393  |  لیگ فرانسه
مارسی
3 - 1
پایان
بوردو