لیست بازی‌های نیوکاسل و چلسی

لیست بازی‌های رو در رو

دوشنبه، 21 اسفند 1402،هفته 28  |  لیگ برتر انگلیس
چلسی
3 - 2
پایان
نیوکاسل
سه‌شنبه، 28 آذر 1402  |  جام اتحادیه انگلیس
چلسی
1 - 1
4 پایان 2
نیوکاسل
شبکه سه
شنبه، 4 آذر 1402،هفته 13  |  لیگ برتر انگلیس
نیوکاسل
4 - 1
پایان
چلسی
شبکه ورزش
پنج‌شنبه، 5 مرداد 1402  |  باشگاهی دوستانه
چلسی
1 - 1
پایان
نیوکاسل
یکشنبه، 7 خرداد 1402،هفته 38  |  لیگ برتر انگلیس
چلسی
1 - 1
پایان
نیوکاسل
شنبه، 21 آبان 1401،هفته 16  |  لیگ برتر انگلیس
نیوکاسل
1 - 0
پایان
چلسی
یکشنبه، 22 اسفند 1400،هفته 29  |  لیگ برتر انگلیس
چلسی
1 - 0
پایان
نیوکاسل
شبکه ورزش
شنبه، 8 آبان 1400،هفته 10  |  لیگ برتر انگلیس
نیوکاسل
0 - 3
پایان
چلسی
تیوا اسپورت
دوشنبه، 27 بهمن 1399،هفته 24  |  لیگ برتر انگلیس
چلسی
2 - 0
پایان
نیوکاسل
تیوا اسپورت
شنبه، 1 آذر 1399،هفته 9  |  لیگ برتر انگلیس
نیوکاسل
0 - 2
پایان
چلسی
شنبه، 28 دی 1398،هفته 23  |  لیگ برتر انگلیس
نیوکاسل
1 - 0
پایان
چلسی
شبکه ورزش
شنبه، 27 مهر 1398،هفته 9  |  لیگ برتر انگلیس
چلسی
1 - 0
پایان
نیوکاسل
شنبه، 22 دی 1397،هفته 22  |  لیگ برتر انگلیس
چلسی
2 - 1
پایان
نیوکاسل
یکشنبه، 4 شهریور 1397،هفته 3  |  لیگ برتر انگلیس
نیوکاسل
1 - 2
پایان
چلسی
یکشنبه، 23 اردیبهشت 1397،هفته 38  |  لیگ برتر انگلیس
نیوکاسل
3 - 0
پایان
چلسی
یکشنبه، 8 بهمن 1396  |  جام حذفی انگلیس
چلسی
3 - 0
پایان
نیوکاسل
شنبه، 11 آذر 1396،هفته 15  |  لیگ برتر انگلیس
چلسی
3 - 1
پایان
نیوکاسل
شنبه، 24 بهمن 1394،هفته 26  |  لیگ برتر انگلیس
چلسی
5 - 1
پایان
نیوکاسل
شنبه، 4 مهر 1394،هفته 7  |  لیگ برتر انگلیس
نیوکاسل
2 - 2
پایان
چلسی
شنبه، 20 دی 1393  |  لیگ برتر انگلیس
چلسی
2 - 0
پایان
نیوکاسل
شنبه، 15 آذر 1393  |  لیگ برتر انگلیس
نیوکاسل
2 - 1
پایان
چلسی