لیست بازی‌های نیوکاسل و برنلی

لیست بازی‌های رو در رو

شنبه، 15 اردیبهشت 1403،هفته 36  |  لیگ برتر انگلیس
برنلی
1 - 4
پایان
نیوکاسل
شنبه، 8 مهر 1402،هفته 7  |  لیگ برتر انگلیس
نیوکاسل
2 - 0
پایان
برنلی
یکشنبه، 1 خرداد 1401،هفته 38  |  لیگ برتر انگلیس
برنلی
1 - 2
پایان
نیوکاسل
شنبه، 13 آذر 1400،هفته 15  |  لیگ برتر انگلیس
نیوکاسل
1 - 0
پایان
برنلی
چهارشنبه، 3 شهریور 1400  |  جام اتحادیه انگلیس
نیوکاسل
0 - 0
پایان
برنلی
یکشنبه، 22 فروردین 1400،هفته 31  |  لیگ برتر انگلیس
برنلی
1 - 2
پایان
نیوکاسل
شنبه، 12 مهر 1399،هفته 4  |  لیگ برتر انگلیس
نیوکاسل
3 - 1
پایان
برنلی
شنبه، 10 اسفند 1398،هفته 28  |  لیگ برتر انگلیس
نیوکاسل
0 - 0
پایان
برنلی
شنبه، 23 آذر 1398،هفته 17  |  لیگ برتر انگلیس
برنلی
1 - 0
پایان
نیوکاسل
سه‌شنبه، 7 اسفند 1397،هفته 28  |  لیگ برتر انگلیس
نیوکاسل
2 - 0
پایان
برنلی
سه‌شنبه، 6 آذر 1397،هفته 13  |  لیگ برتر انگلیس
برنلی
1 - 2
پایان
نیوکاسل
چهارشنبه، 11 بهمن 1396،هفته 25  |  لیگ برتر انگلیس
نیوکاسل
1 - 1
پایان
برنلی
دوشنبه، 8 آبان 1396،هفته 10  |  لیگ برتر انگلیس
برنلی
1 - 0
پایان
نیوکاسل
پنج‌شنبه، 11 دی 1393  |  لیگ برتر انگلیس
نیوکاسل
3 - 3
پایان
برنلی
سه‌شنبه، 11 آذر 1393  |  لیگ برتر انگلیس
برنلی
1 - 1
پایان
نیوکاسل