لیست بازی‌های ناپولی و فیورنتینا

لیست بازی‌های رو در رو

یکشنبه، 21 فروردین 1401،هفته 32  |  سری آ ایتالیا
ناپولی
نامشخص
فیورنتینا
پنجشنبه، 23 دی 1400  |  جام حذفی ایتالیا
ناپولی
2 - 5
پایان
فیورنتینا
شبکه ورزش
یکشنبه، 11 مهر 1400،هفته 7  |  سری آ ایتالیا
فیورنتینا
1 - 2
پایان
ناپولی
یکشنبه، 26 اردیبهشت 1400،هفته 37  |  سری آ ایتالیا
فیورنتینا
0 - 2
پایان
ناپولی
تیوا اسپورت
یکشنبه، 28 دی 1399،هفته 18  |  سری آ ایتالیا
ناپولی
6 - 0
پایان
فیورنتینا
شبکه ورزش
شنبه، 28 دی 1398،هفته 20  |  سری آ ایتالیا
ناپولی
0 - 2
پایان
فیورنتینا
تیوا اسپورت
شنبه، 2 شهریور 1398،هفته 1  |  سری آ ایتالیا
فیورنتینا
3 - 4
پایان
ناپولی
تیوا اسپورت
شنبه، 20 بهمن 1397،هفته 23  |  سری آ ایتالیا
فیورنتینا
0 - 0
پایان
ناپولی
شنبه، 24 شهریور 1397،هفته 4  |  سری آ ایتالیا
ناپولی
1 - 0
پایان
فیورنتینا
یکشنبه، 9 اردیبهشت 1397،هفته 35  |  سری آ ایتالیا
فیورنتینا
3 - 0
پایان
ناپولی
یکشنبه، 19 آذر 1396،هفته 16  |  سری آ ایتالیا
ناپولی
0 - 0
پایان
فیورنتینا
شنبه، 30 اردیبهشت 1396،هفته 37  |  سری آ ایتالیا
ناپولی
4 - 1
پایان
فیورنتینا
سه شنبه، 5 بهمن 1395  |  جام حذفی ایتالیا
ناپولی
1 - 0
پایان
فیورنتینا
پنجشنبه، 2 دی 1395،هفته 18  |  سری آ ایتالیا
فیورنتینا
3 - 3
پایان
ناپولی
دوشنبه، 10 اسفند 1394،هفته 27  |  سری آ ایتالیا
فیورنتینا
1 - 1
پایان
ناپولی
یکشنبه، 26 مهر 1394،هفته 8  |  سری آ ایتالیا
ناپولی
2 - 1
پایان
فیورنتینا
یکشنبه، 23 فروردین 1394  |  سری آ ایتالیا
ناپولی
3 - 0
پایان
فیورنتینا
یکشنبه، 18 آبان 1393  |  سری آ ایتالیا
فیورنتینا
0 - 1
پایان
ناپولی