لیست بازی‌های میلان و لاتزیو

لیست بازی‌های رو در رو

دوشنبه، 13 آبان 1398،هفته 11  |  سری آ ایتالیا
میلان
1 - 2
پایان
لاتزیو
چهارشنبه، 4 اردیبهشت 1398  |  جام حذفی ایتالیا
میلان
0 - 1
پایان
لاتزیو
شنبه، 24 فروردین 1398،هفته 32  |  سری آ ایتالیا
میلان
1 - 0
پایان
لاتزیو
چهارشنبه، 8 اسفند 1397  |  جام حذفی ایتالیا
لاتزیو
0 - 0
پایان
میلان
یکشنبه، 4 آذر 1397،هفته 13  |  سری آ ایتالیا
لاتزیو
1 - 1
پایان
میلان
پنجشنبه، 10 اسفند 1396  |  جام حذفی ایتالیا
لاتزیو
0 - 0
4 پنالتی 5
میلان
پنجشنبه، 12 بهمن 1396  |  جام حذفی ایتالیا
میلان
0 - 0
پایان
لاتزیو
یکشنبه، 8 بهمن 1396،هفته 22  |  سری آ ایتالیا
میلان
2 - 1
پایان
لاتزیو
یکشنبه، 19 شهریور 1396،هفته 3  |  سری آ ایتالیا
لاتزیو
4 - 1
پایان
میلان
سه شنبه، 26 بهمن 1395،هفته 24  |  سری آ ایتالیا
لاتزیو
1 - 1
پایان
میلان
سه شنبه، 30 شهریور 1395،هفته 5  |  سری آ ایتالیا
میلان
2 - 0
پایان
لاتزیو
دوشنبه، 2 فروردین 1395،هفته 30  |  سری آ ایتالیا
میلان
1 - 1
پایان
لاتزیو
دوشنبه، 11 آبان 1394،هفته 11  |  سری آ ایتالیا
لاتزیو
1 - 3
پایان
میلان
یکشنبه، 5 بهمن 1393  |  سری آ ایتالیا
لاتزیو
3 - 1
پایان
میلان
یکشنبه، 9 شهریور 1393  |  سری آ ایتالیا
میلان
3 - 1
پایان
لاتزیو