لیست بازی‌های منچستریونایتد و چلسی

لیست بازی‌های رو در رو

یکشنبه، 25 اردیبهشت 1401،هفته 37  |  لیگ برتر انگلیس
منچستریونایتد
17:30
چلسی
شنبه، 6 آذر 1400،هفته 13  |  لیگ برتر انگلیس
چلسی
18:30
منچستریونایتد
یکشنبه، 10 اسفند 1399،هفته 26  |  لیگ برتر انگلیس
چلسی
0 - 0
پایان
منچستریونایتد
شبکه سه
شنبه، 3 آبان 1399،هفته 6  |  لیگ برتر انگلیس
منچستریونایتد
0 - 0
پایان
چلسی
شبکه ورزش
یکشنبه، 29 تیر 1399  |  جام حذفی انگلیس
منچستریونایتد
1 - 3
پایان
چلسی
شبکه ورزش
دوشنبه، 28 بهمن 1398،هفته 26  |  لیگ برتر انگلیس
چلسی
0 - 2
پایان
منچستریونایتد
شبکه ورزش
چهارشنبه، 8 آبان 1398  |  جام اتحادیه انگلیس
چلسی
1 - 2
پایان
منچستریونایتد
شبکه سه
یکشنبه، 20 مرداد 1398،هفته 1  |  لیگ برتر انگلیس
منچستریونایتد
4 - 0
پایان
چلسی
تیوا اسپورت
یکشنبه، 8 اردیبهشت 1398،هفته 36  |  لیگ برتر انگلیس
منچستریونایتد
1 - 1
پایان
چلسی
شبکه ورزش
دوشنبه، 29 بهمن 1397  |  جام حذفی انگلیس
چلسی
0 - 2
پایان
منچستریونایتد
شبکه ورزش
شنبه، 28 مهر 1397،هفته 9  |  لیگ برتر انگلیس
چلسی
2 - 2
پایان
منچستریونایتد
شنبه، 29 اردیبهشت 1397  |  جام حذفی انگلیس
چلسی
1 - 0
پایان
منچستریونایتد
یکشنبه، 6 اسفند 1396،هفته 28  |  لیگ برتر انگلیس
منچستریونایتد
2 - 1
پایان
چلسی
یکشنبه، 14 آبان 1396،هفته 11  |  لیگ برتر انگلیس
چلسی
1 - 0
پایان
منچستریونایتد
یکشنبه، 27 فروردین 1396،هفته 33  |  لیگ برتر انگلیس
منچستریونایتد
2 - 0
پایان
چلسی
دوشنبه، 23 اسفند 1395  |  جام حذفی انگلیس
چلسی
1 - 0
پایان
منچستریونایتد
یکشنبه، 2 آبان 1395،هفته 9  |  لیگ برتر انگلیس
چلسی
4 - 0
پایان
منچستریونایتد
یکشنبه، 18 بهمن 1394،هفته 25  |  لیگ برتر انگلیس
چلسی
1 - 1
پایان
منچستریونایتد
دوشنبه، 7 دی 1394،هفته 19  |  لیگ برتر انگلیس
منچستریونایتد
0 - 0
پایان
چلسی
شنبه، 29 فروردین 1394  |  لیگ برتر انگلیس
چلسی
1 - 0
پایان
منچستریونایتد
یکشنبه، 4 آبان 1393  |  لیگ برتر انگلیس
منچستریونایتد
1 - 1
پایان
چلسی