لیست بازی‌های منچستر یونایتد و آرسنال

لیست بازی‌های رو در رو

پنجشنبه، 12 دی 1398،هفته 21  |  لیگ برتر انگلیس
آرسنال
2 - 0
پایان
منچستر یونایتد
دوشنبه، 8 مهر 1398،هفته 7  |  لیگ برتر انگلیس
منچستر یونایتد
1 - 1
پایان
آرسنال
یکشنبه، 19 اسفند 1397،هفته 30  |  لیگ برتر انگلیس
آرسنال
2 - 0
پایان
منچستر یونایتد
شنبه، 6 بهمن 1397  |  جام حذفی انگلیس
آرسنال
1 - 3
پایان
منچستر یونایتد
پنجشنبه، 15 آذر 1397،هفته 15  |  لیگ برتر انگلیس
منچستر یونایتد
2 - 2
پایان
آرسنال
یکشنبه، 9 اردیبهشت 1397،هفته 36  |  لیگ برتر انگلیس
منچستر یونایتد
2 - 1
پایان
آرسنال
شنبه، 11 آذر 1396،هفته 15  |  لیگ برتر انگلیس
آرسنال
1 - 3
پایان
منچستر یونایتد
یکشنبه، 17 اردیبهشت 1396،هفته 36  |  لیگ برتر انگلیس
آرسنال
2 - 0
پایان
منچستر یونایتد
شنبه، 29 آبان 1395،هفته 12  |  لیگ برتر انگلیس
منچستر یونایتد
1 - 1
پایان
آرسنال
یکشنبه، 9 اسفند 1394  |  لیگ برتر انگلیس
منچستر یونایتد
3 - 2
پایان
آرسنال
یکشنبه، 9 اسفند 1394،هفته 27  |  لیگ برتر انگلیس
منچستر یونایتد
3 - 2
پایان
آرسنال
یکشنبه، 12 مهر 1394،هفته 8  |  لیگ برتر انگلیس
آرسنال
3 - 0
پایان
منچستر یونایتد
یکشنبه، 27 اردیبهشت 1394  |  لیگ برتر انگلیس
منچستر یونایتد
1 - 1
پایان
آرسنال
سه شنبه، 19 اسفند 1393  |  جام حذفی انگلیس
منچستر یونایتد
1 - 2
پایان
آرسنال
شنبه، 1 آذر 1393  |  لیگ برتر انگلیس
آرسنال
1 - 2
پایان
منچستر یونایتد