لیست بازی‌های ماشین سازی تبریز و پرسپولیس

لیست بازی‌های رو در رو

شنبه، 11 بهمن 1399،هفته 13  |  لیگ برتر خلیج فارس
پرسپولیس
2 - 1
پایان
ماشین سازی تبریز
شبکه سه
جمعه، 20 تیر 1399،هفته 24  |  لیگ برتر خلیج فارس
ماشین سازی تبریز
0 - 1
پایان
پرسپولیس
شبکه سه
پنجشنبه، 9 آبان 1398،هفته 9  |  لیگ برتر خلیج فارس
پرسپولیس
0 - 0
پایان
ماشین سازی تبریز
شبکه سه
دوشنبه، 8 مهر 1398  |  جام حذفی ایران
ماشین سازی تبریز
0 - 1
پایان
پرسپولیس
شبکه سه
شنبه، 21 اردیبهشت 1398،هفته 29  |  لیگ برتر خلیج فارس
پرسپولیس
1 - 1
پایان
ماشین سازی تبریز
شبکه سه
پنجشنبه، 8 آذر 1397،هفته 14  |  لیگ برتر خلیج فارس
ماشین سازی تبریز
0 - 1
پایان
پرسپولیس
پنجشنبه، 28 دی 1396،هفته 20  |  لیگ برتر خلیج فارس
پرسپولیس
1 - 1
پایان
ماشین سازی تبریز
پنجشنبه، 16 شهریور 1396،هفته 5  |  لیگ برتر خلیج فارس
ماشین سازی تبریز
0 - 3
پایان
پرسپولیس
پنجشنبه، 16 شهریور 1396،هفته 5  |  لیگ برتر خلیج فارس
ماشین سازی تبریز
0 - 3
پایان
پرسپولیس
دوشنبه، 4 بهمن 1395  |  لیگ برتر خلیج فارس
پرسپولیس
1 - 0
پایان
ماشین سازی تبریز
شنبه، 16 مرداد 1395،هفته 3  |  لیگ برتر خلیج فارس
ماشین سازی تبریز
0 - 1
پایان
پرسپولیس
یکشنبه، 19 اردیبهشت 1395،هفته 29  |  لیگ برتر خلیج فارس
ماشین سازی تبریز
2 - 4
پایان
پرسپولیس
دوشنبه، 23 آذر 1394،هفته 14  |  لیگ برتر خلیج فارس
پرسپولیس
1 - 0
پایان
ماشین سازی تبریز
یکشنبه، 20 اردیبهشت 1394  |  لیگ برتر خلیج فارس
ماشین سازی تبریز
2 - 1
پایان
پرسپولیس
پنجشنبه، 15 آبان 1393  |  لیگ برتر خلیج فارس
پرسپولیس
2 - 2
پایان
ماشین سازی تبریز