لیست بازی‌های لبنان و ترکمنستان

لیست بازی‌های رو در رو

چهارشنبه، 19 خرداد 1400،هفته 8  |  انتخابی جام جهانی - آسیا
ترکمنستان
3 - 2
پایان
لبنان
پنجشنبه، 18 مهر 1398،هفته 3  |  انتخابی جام جهانی - آسیا
لبنان
2 - 1
پایان
ترکمنستان