لیست بازی‌های قزاقستان و اوکراین

لیست بازی‌های رو در رو

چهارشنبه، 10 شهریور 1400،هفته 4  |  انتخابی جام جهانی - اروپا
قزاقستان
2 - 2
پایان
اوکراین
چهارشنبه، 11 فروردین 1400،هفته 3  |  انتخابی جام جهانی - اروپا
اوکراین
1 - 1
پایان
قزاقستان