لیست بازی‌های یوونتوس و فیورنتینا

لیست بازی‌های رو در رو

یکشنبه، 1 خرداد 1401،هفته 38  |  سری آ ایتالیا
فیورنتینا
نامشخص
یوونتوس
شنبه، 15 آبان 1400،هفته 12  |  سری آ ایتالیا
یوونتوس
1 - 0
پایان
فیورنتینا
تیوا اسپورت
یکشنبه، 5 اردیبهشت 1400،هفته 33  |  سری آ ایتالیا
فیورنتینا
1 - 1
پایان
یوونتوس
شبکه ورزش
سه شنبه، 2 دی 1399،هفته 14  |  سری آ ایتالیا
یوونتوس
0 - 3
پایان
فیورنتینا
تیوا اسپورت
یکشنبه، 13 بهمن 1398،هفته 22  |  سری آ ایتالیا
یوونتوس
3 - 0
پایان
فیورنتینا
شبکه ورزش
شنبه، 23 شهریور 1398،هفته 3  |  سری آ ایتالیا
فیورنتینا
0 - 0
پایان
یوونتوس
شبکه ورزش
شنبه، 31 فروردین 1398،هفته 33  |  سری آ ایتالیا
یوونتوس
2 - 1
پایان
فیورنتینا
شبکه ورزش
شنبه، 10 آذر 1397،هفته 14  |  سری آ ایتالیا
فیورنتینا
0 - 3
پایان
یوونتوس
جمعه، 20 بهمن 1396،هفته 24  |  سری آ ایتالیا
فیورنتینا
0 - 2
پایان
یوونتوس
چهارشنبه، 29 شهریور 1396،هفته 5  |  سری آ ایتالیا
یوونتوس
1 - 0
پایان
فیورنتینا
یکشنبه، 26 دی 1395،هفته 20  |  سری آ ایتالیا
فیورنتینا
2 - 1
پایان
یوونتوس
شنبه، 30 مرداد 1395،هفته 1  |  سری آ ایتالیا
یوونتوس
2 - 1
پایان
فیورنتینا
یکشنبه، 5 اردیبهشت 1395،هفته 35  |  سری آ ایتالیا
فیورنتینا
1 - 2
پایان
یوونتوس
یکشنبه، 22 آذر 1394،هفته 16  |  سری آ ایتالیا
یوونتوس
3 - 1
پایان
فیورنتینا
چهارشنبه، 9 اردیبهشت 1394  |  سری آ ایتالیا
یوونتوس
3 - 2
پایان
فیورنتینا
جمعه، 14 آذر 1393  |  سری آ ایتالیا
فیورنتینا
0 - 0
پایان
یوونتوس