لیست بازی‌های ایتالیا و انگلیس

لیست بازی‌های رو در رو

سه شنبه، 7 فروردین 1397  |  دوستانه ملی
انگلیس
1 - 1
پایان
ایتالیا
سه شنبه، 11 فروردین 1394  |  دوستانه ملی
ایتالیا
1 - 1
پایان
انگلیس