لیست بازی‌های فیورنتینا و اسپتزیا

لیست بازی‌های رو در رو

دوشنبه، 25 بهمن 1400،هفته 25  |  سری آ ایتالیا
اسپتزیا
23:15
فیورنتینا
یکشنبه، 9 آبان 1400،هفته 11  |  سری آ ایتالیا
فیورنتینا
3 - 0
پایان
اسپتزیا
جمعه، 1 اسفند 1399،هفته 23  |  سری آ ایتالیا
فیورنتینا
3 - 0
پایان
اسپتزیا
تیوا اسپورت
یکشنبه، 27 مهر 1399،هفته 4  |  سری آ ایتالیا
اسپتزیا
2 - 2
پایان
فیورنتینا