لیست بازی‌های فیورنتینا و اینتر

لیست بازی‌های رو در رو

یکشنبه، 29 اسفند 1400،هفته 30  |  سری آ ایتالیا
اینتر
نامشخص
فیورنتینا
سه شنبه، 30 شهریور 1400،هفته 5  |  سری آ ایتالیا
فیورنتینا
1 - 3
پایان
اینتر
شبکه ورزش
جمعه، 17 بهمن 1399،هفته 21  |  سری آ ایتالیا
فیورنتینا
0 - 2
پایان
اینتر
تیوا اسپورت
چهارشنبه، 24 دی 1399  |  جام حذفی ایتالیا
فیورنتینا
1 - 2
پایان
اینتر
شبکه ورزش
شنبه، 5 مهر 1399،هفته 2  |  سری آ ایتالیا
اینتر
4 - 3
پایان
فیورنتینا
چهارشنبه، 1 مرداد 1399،هفته 35  |  سری آ ایتالیا
اینتر
0 - 0
پایان
فیورنتینا
تیوا اسپورت
چهارشنبه، 9 بهمن 1398  |  جام حذفی ایتالیا
اینتر
2 - 1
پایان
فیورنتینا
شبکه ورزش
یکشنبه، 24 آذر 1398،هفته 16  |  سری آ ایتالیا
فیورنتینا
1 - 1
پایان
اینتر
شبکه ورزش
یکشنبه، 5 اسفند 1397،هفته 25  |  سری آ ایتالیا
فیورنتینا
3 - 3
پایان
اینتر
سه شنبه، 3 مهر 1397،هفته 6  |  سری آ ایتالیا
اینتر
2 - 1
پایان
فیورنتینا
جمعه، 15 دی 1396،هفته 20  |  سری آ ایتالیا
فیورنتینا
1 - 1
پایان
اینتر
یکشنبه، 29 مرداد 1396،هفته 1  |  سری آ ایتالیا
اینتر
3 - 0
پایان
فیورنتینا
شنبه، 2 اردیبهشت 1396،هفته 33  |  سری آ ایتالیا
فیورنتینا
5 - 4
پایان
اینتر
دوشنبه، 8 آذر 1395،هفته 14  |  سری آ ایتالیا
اینتر
4 - 2
پایان
فیورنتینا
یکشنبه، 25 بهمن 1394،هفته 25  |  سری آ ایتالیا
فیورنتینا
2 - 1
پایان
اینتر
یکشنبه، 5 مهر 1394،هفته 6  |  سری آ ایتالیا
اینتر
1 - 4
پایان
فیورنتینا
یکشنبه، 10 اسفند 1393  |  سری آ ایتالیا
اینتر
0 - 1
پایان
فیورنتینا
یکشنبه، 13 مهر 1393  |  سری آ ایتالیا
فیورنتینا
3 - 0
پایان
اینتر