لیست بازی‌های فاینورد و ویتسه

لیست بازی‌های رو در رو

یکشنبه، 21 اردیبهشت 1399،هفته 34  |  لیگ هلند
فاینورد
تعویق
ویتسه
یکشنبه، 17 آذر 1398،هفته 16  |  لیگ هلند
ویتسه
0 - 0
پایان
فاینورد
یکشنبه، 19 اسفند 1397،هفته 25  |  لیگ هلند
ویتسه
1 - 1
پایان
فاینورد
یکشنبه، 8 مهر 1397،هفته 7  |  لیگ هلند
فاینورد
2 - 1
پایان
ویتسه
یکشنبه، 22 بهمن 1396،هفته 23  |  لیگ هلند
ویتسه
3 - 1
پایان
فاینورد
یکشنبه، 12 آذر 1396،هفته 14  |  لیگ هلند
فاینورد
1 - 0
پایان
ویتسه
یکشنبه، 3 اردیبهشت 1396،هفته 32  |  لیگ هلند
ویتسه
0 - 2
پایان
فاینورد
جمعه، 8 بهمن 1395  |  جام حذفی هلند
ویتسه
2 - 0
پایان
فاینورد
شنبه، 27 آذر 1395،هفته 17  |  لیگ هلند
فاینورد
3 - 1
پایان
ویتسه
یکشنبه، 23 اسفند 1394،هفته 27  |  لیگ هلند
ویتسه
0 - 2
پایان
فاینورد
یکشنبه، 1 شهریور 1394،هفته 3  |  لیگ هلند
فاینورد
2 - 0
پایان
ویتسه
دوشنبه، 21 اردیبهشت 1394  |  لیگ هلند
فاینورد
1 - 4
پایان
ویتسه
یکشنبه، 18 آبان 1393  |  لیگ هلند
ویتسه
0 - 0
پایان
فاینورد