لیست بازی‌های اورتون و برنلی

لیست بازی‌های رو در رو

یکشنبه، 5 دی 1400،هفته 19  |  لیگ برتر انگلیس
برنلی
18:30
اورتون
دوشنبه، 22 شهریور 1400،هفته 4  |  لیگ برتر انگلیس
اورتون
3 - 1
پایان
برنلی
تیوا اسپورت
شنبه، 23 اسفند 1399،هفته 28  |  لیگ برتر انگلیس
اورتون
1 - 2
پایان
برنلی
شنبه، 15 آذر 1399،هفته 11  |  لیگ برتر انگلیس
برنلی
1 - 1
پایان
اورتون
تیوا اسپورت
پنجشنبه، 5 دی 1398،هفته 19  |  لیگ برتر انگلیس
اورتون
1 - 0
پایان
برنلی
شنبه، 13 مهر 1398،هفته 8  |  لیگ برتر انگلیس
برنلی
1 - 0
پایان
اورتون
جمعه، 13 اردیبهشت 1398،هفته 37  |  لیگ برتر انگلیس
اورتون
2 - 0
پایان
برنلی
چهارشنبه، 5 دی 1397،هفته 19  |  لیگ برتر انگلیس
برنلی
1 - 5
پایان
اورتون
شنبه، 12 اسفند 1396،هفته 29  |  لیگ برتر انگلیس
برنلی
2 - 1
پایان
اورتون
یکشنبه، 9 مهر 1396،هفته 7  |  لیگ برتر انگلیس
اورتون
0 - 1
پایان
برنلی
شنبه، 26 فروردین 1396،هفته 33  |  لیگ برتر انگلیس
اورتون
3 - 1
پایان
برنلی
شنبه، 1 آبان 1395،هفته 9  |  لیگ برتر انگلیس
برنلی
2 - 1
پایان
اورتون
شنبه، 29 فروردین 1394  |  لیگ برتر انگلیس
اورتون
1 - 0
پایان
برنلی
یکشنبه، 4 آبان 1393  |  لیگ برتر انگلیس
برنلی
1 - 3
پایان
اورتون