لیست بازی‌های استقلال و پرسپولیس

لیست بازی‌های رو در رو

پنجشنبه، 24 تیر 1400  |  جام حذفی ایران
پرسپولیس
0 - 0
3 پایان 4
استقلال
شبکه سه
جمعه، 24 اردیبهشت 1400،هفته 23  |  لیگ برتر خلیج فارس
پرسپولیس
1 - 0
پایان
استقلال
شبکه سه
دوشنبه، 22 دی 1399،هفته 8  |  لیگ برتر خلیج فارس
استقلال
2 - 2
پایان
پرسپولیس
شبکه سه
چهارشنبه، 5 شهریور 1399  |  جام حذفی ایران
پرسپولیس
2 - 2
1 پایان 4
استقلال
شبکه سه
پنجشنبه، 17 بهمن 1398،هفته 19  |  لیگ برتر خلیج فارس
پرسپولیس
2 - 2
پایان
استقلال
شبکه سه
یکشنبه، 31 شهریور 1398،هفته 4  |  لیگ برتر خلیج فارس
استقلال
0 - 1
پایان
پرسپولیس
شبکه سه
شنبه، 10 فروردین 1398،هفته 23  |  لیگ برتر خلیج فارس
پرسپولیس
1 - 0
پایان
استقلال
شبکه سه
پنجشنبه، 5 مهر 1397،هفته 8  |  لیگ برتر خلیج فارس
استقلال
0 - 0
پایان
پرسپولیس
پنجشنبه، 10 اسفند 1396،هفته 25  |  لیگ برتر خلیج فارس
استقلال
1 - 0
پایان
پرسپولیس
پنجشنبه، 4 آبان 1396،هفته 10  |  لیگ برتر خلیج فارس
پرسپولیس
1 - 0
پایان
استقلال
یکشنبه، 24 بهمن 1395  |  لیگ برتر خلیج فارس
استقلال
3 - 2
پایان
پرسپولیس
جمعه، 26 شهریور 1395،هفته 6  |  لیگ برتر خلیج فارس
پرسپولیس
0 - 0
پایان
استقلال
جمعه، 27 فروردین 1395،هفته 26  |  لیگ برتر خلیج فارس
پرسپولیس
4 - 2
پایان
استقلال
جمعه، 8 آبان 1394،هفته 11  |  لیگ برتر خلیج فارس
استقلال
1 - 1
پایان
پرسپولیس
جمعه، 25 اردیبهشت 1394  |  لیگ برتر خلیج فارس
پرسپولیس
1 - 0
پایان
استقلال
یکشنبه، 2 آذر 1393  |  لیگ برتر خلیج فارس
استقلال
1 - 2
پایان
پرسپولیس