لیست بازی‌های جمهوری چک و بلژیک

لیست بازی‌های رو در رو

یکشنبه، 14 شهریور 1400،هفته 5  |  انتخابی جام جهانی - اروپا
بلژیک
3 - 0
پایان
جمهوری چک
شنبه، 7 فروردین 1400،هفته 2  |  انتخابی جام جهانی - اروپا
جمهوری چک
1 - 1
پایان
بلژیک
تیوا اسپورت
دوشنبه، 15 خرداد 1396  |  دوستانه ملی
بلژیک
2 - 1
پایان
جمهوری چک
دوشنبه، 15 خرداد 1396  |  دوستانه ملی
بلژیک
2 - 1
پایان
جمهوری چک