لیست بازی‌های چلسی و بورنموث

لیست بازی‌های رو در رو

یکشنبه، 30 اردیبهشت 1403،هفته 38  |  لیگ برتر انگلیس
چلسی
2 - 1
پایان
بورنموث
یکشنبه، 26 شهریور 1402،هفته 5  |  لیگ برتر انگلیس
بورنموث
0 - 0
پایان
چلسی
شنبه، 16 اردیبهشت 1402،هفته 35  |  لیگ برتر انگلیس
بورنموث
1 - 3
پایان
چلسی
سه‌شنبه، 6 دی 1401،هفته 17  |  لیگ برتر انگلیس
چلسی
2 - 0
پایان
بورنموث
شبکه ورزش
شنبه، 10 اسفند 1398،هفته 28  |  لیگ برتر انگلیس
بورنموث
2 - 2
پایان
چلسی
شنبه، 23 آذر 1398،هفته 17  |  لیگ برتر انگلیس
چلسی
0 - 1
پایان
بورنموث
چهارشنبه، 10 بهمن 1397،هفته 24  |  لیگ برتر انگلیس
بورنموث
4 - 0
پایان
چلسی
چهارشنبه، 28 آذر 1397  |  جام اتحادیه انگلیس
چلسی
1 - 0
پایان
بورنموث
شنبه، 10 شهریور 1397،هفته 4  |  لیگ برتر انگلیس
چلسی
2 - 0
پایان
بورنموث
چهارشنبه، 11 بهمن 1396،هفته 25  |  لیگ برتر انگلیس
چلسی
0 - 3
پایان
بورنموث
چهارشنبه، 29 آذر 1396  |  جام اتحادیه انگلیس
چلسی
2 - 1
پایان
بورنموث
شنبه، 6 آبان 1396،هفته 10  |  لیگ برتر انگلیس
بورنموث
0 - 1
پایان
چلسی
شنبه، 19 فروردین 1396،هفته 32  |  لیگ برتر انگلیس
بورنموث
1 - 3
پایان
چلسی
دوشنبه، 6 دی 1395،هفته 18  |  لیگ برتر انگلیس
چلسی
3 - 0
پایان
بورنموث
شنبه، 4 اردیبهشت 1395،هفته 35  |  لیگ برتر انگلیس
بورنموث
1 - 4
پایان
چلسی
شنبه، 14 آذر 1394،هفته 15  |  لیگ برتر انگلیس
چلسی
0 - 1
پایان
بورنموث