لیست بازی‌های برزیل و پرو

لیست بازی‌های رو در رو

سه‌شنبه، 24 مهر 1403،هفته 10  |  انتخابی جام جهانی - آمریکای جنوبی
برزیل
نامشخص
پرو
چهارشنبه، 22 شهریور 1402،هفته 2  |  انتخابی جام جهانی - آمریکای جنوبی
پرو
0 - 1
پایان
برزیل
شبکه ورزش
جمعه، 19 شهریور 1400،هفته 10  |  انتخابی جام جهانی - آمریکای جنوبی
برزیل
2 - 0
پایان
پرو
شبکه ورزش
سه‌شنبه، 15 تیر 1400  |  کوپا آمریکا
برزیل
1 - 0
پایان
پرو
تیوا اسپورت
جمعه، 28 خرداد 1400،هفته 2  |  کوپا آمریکا
برزیل
4 - 0
پایان
پرو
تیوا اسپورت
چهارشنبه، 23 مهر 1399،هفته 2  |  انتخابی جام جهانی - آمریکای جنوبی
پرو
2 - 4
پایان
برزیل
تیوا اسپورت
چهارشنبه، 20 شهریور 1398  |  دوستانه ملی
برزیل
0 - 1
پایان
پرو
یکشنبه، 16 تیر 1398  |  کوپا آمریکا
برزیل
3 - 1
پایان
پرو
شبکه سه
شنبه، 1 تیر 1398،هفته 3  |  کوپا آمریکا
پرو
0 - 5
پایان
برزیل
شبکه ورزش
چهارشنبه، 26 آبان 1395،هفته 12  |  انتخابی جام جهانی آمریکای جنوبی
پرو
0 - 2
پایان
برزیل
دوشنبه، 24 خرداد 1395،هفته 3  |  کوپا آمریکا
برزیل
0 - 1
پایان
پرو
چهارشنبه، 27 آبان 1394،هفته 4  |  انتخابی جام جهانی آمریکای جنوبی
برزیل
3 - 0
پایان
پرو
سه‌شنبه، 26 خرداد 1394  |  کوپا امریکا
برزیل
2 - 1
پایان
پرو