لیست بازی‌های برزیل و پرو

لیست بازی‌های رو در رو

چهارشنبه، 20 شهریور 1398  |  دوستانه ملی
برزیل
0 - 1
پایان
پرو
یکشنبه، 16 تیر 1398  |  کوپا آمریکا
برزیل
3 - 1
پایان
پرو
شنبه، 1 تیر 1398، هفته 3  |  کوپا آمریکا
پرو
0 - 5
پایان
برزیل
چهارشنبه، 26 آبان 1395، هفته 12  |  انتخابی جام جهانی آمریکای جنوبی
پرو
0 - 2
پایان
برزیل
دوشنبه، 24 خرداد 1395، هفته 3  |  کوپا آمریکا
برزیل
0 - 1
پایان
پرو
چهارشنبه، 27 آبان 1394، هفته 4  |  انتخابی جام جهانی آمریکای جنوبی
برزیل
3 - 0
پایان
پرو
سه شنبه، 26 خرداد 1394  |  کوپا امریکا
برزیل
2 - 1
پایان
پرو