لیست بازی‌های برزیل و آرژانتین

لیست بازی‌های رو در رو

چهارشنبه، 26 آبان 1400،هفته 14  |  انتخابی جام جهانی - آمریکای جنوبی
آرژانتین
0 - 0
پایان
برزیل
شبکه سه
یکشنبه، 20 تیر 1400  |  کوپا آمریکا
آرژانتین
1 - 0
پایان
برزیل
شبکه سه
جمعه، 24 آبان 1398  |  دوستانه ملی
برزیل
0 - 1
پایان
آرژانتین
تیوا اسپورت
چهارشنبه، 12 تیر 1398  |  کوپا آمریکا
برزیل
2 - 0
پایان
آرژانتین
شبکه ورزش
سه شنبه، 24 مهر 1397  |  دوستانه ملی
آرژانتین
0 - 1
پایان
برزیل
جمعه، 19 خرداد 1396  |  دوستانه ملی
برزیل
0 - 1
پایان
آرژانتین
جمعه، 19 خرداد 1396  |  دوستانه ملی
برزیل
0 - 1
پایان
آرژانتین
جمعه، 21 آبان 1395،هفته 11  |  انتخابی جام جهانی آمریکای جنوبی
برزیل
3 - 0
پایان
آرژانتین
شنبه، 23 آبان 1394،هفته 3  |  انتخابی جام جهانی آمریکای جنوبی
آرژانتین
1 - 1
پایان
برزیل