لیست بازی‌های بارسلونا و رئال سوسیداد

لیست بازی‌های رو در رو

چهارشنبه، 31 فروردین 1401،هفته 33  |  لالیگا اسپانیا
رئال سوسیداد
نامشخص
بارسلونا
یکشنبه، 24 مرداد 1400،هفته 1  |  لالیگا اسپانیا
بارسلونا
4 - 2
پایان
رئال سوسیداد
شبکه ورزش
یکشنبه، 1 فروردین 1400،هفته 28  |  لالیگا اسپانیا
رئال سوسیداد
1 - 6
پایان
بارسلونا
شبکه ورزش
چهارشنبه، 24 دی 1399  |  سوپرکاپ اسپانیا
رئال سوسیداد
1 - 1
2 پایان 3
بارسلونا
شبکه سه
چهارشنبه، 26 آذر 1399،هفته 19  |  لالیگا اسپانیا
بارسلونا
2 - 1
پایان
رئال سوسیداد
شبکه ورزش
شنبه، 17 اسفند 1398،هفته 27  |  لالیگا اسپانیا
بارسلونا
1 - 0
پایان
رئال سوسیداد
شبکه ورزش
شنبه، 23 آذر 1398،هفته 17  |  لالیگا اسپانیا
رئال سوسیداد
2 - 2
پایان
بارسلونا
شبکه ورزش
شنبه، 31 فروردین 1398،هفته 33  |  لالیگا اسپانیا
بارسلونا
2 - 1
پایان
رئال سوسیداد
شبکه ورزش
شنبه، 24 شهریور 1397،هفته 4  |  لالیگا اسپانیا
رئال سوسیداد
1 - 2
پایان
بارسلونا
یکشنبه، 30 اردیبهشت 1397،هفته 38  |  لالیگا اسپانیا
بارسلونا
1 - 0
پایان
رئال سوسیداد
یکشنبه، 24 دی 1396،هفته 19  |  لالیگا اسپانیا
رئال سوسیداد
2 - 4
پایان
بارسلونا
شنبه، 26 فروردین 1396،هفته 32  |  لالیگا اسپانیا
بارسلونا
3 - 2
پایان
رئال سوسیداد
پنجشنبه، 7 بهمن 1395  |  جام حذفی اسپانیا
بارسلونا
5 - 2
پایان
رئال سوسیداد
پنجشنبه، 30 دی 1395  |  جام حذفی اسپانیا
رئال سوسیداد
0 - 1
پایان
بارسلونا
یکشنبه، 7 آذر 1395،هفته 13  |  لالیگا اسپانیا
رئال سوسیداد
1 - 1
پایان
بارسلونا
شنبه، 21 فروردین 1395،هفته 32  |  لالیگا اسپانیا
رئال سوسیداد
1 - 0
پایان
بارسلونا
شنبه، 7 آذر 1394،هفته 13  |  لالیگا اسپانیا
بارسلونا
4 - 0
پایان
رئال سوسیداد
شنبه، 19 اردیبهشت 1394  |  لالیگا اسپانیا
بارسلونا
2 - 0
پایان
رئال سوسیداد
یکشنبه، 14 دی 1393  |  لالیگا اسپانیا
رئال سوسیداد
1 - 0
پایان
بارسلونا