لیست بازی‌های بارسلونا و رئال بتیس

لیست بازی‌های رو در رو

یکشنبه، 18 اردیبهشت 1401،هفته 35  |  لالیگا اسپانیا
رئال بتیس
نامشخص
بارسلونا
شنبه، 13 آذر 1400،هفته 16  |  لالیگا اسپانیا
بارسلونا
0 - 1
پایان
رئال بتیس
شبکه ورزش
یکشنبه، 19 بهمن 1399،هفته 22  |  لالیگا اسپانیا
رئال بتیس
2 - 3
پایان
بارسلونا
شبکه ورزش
شنبه، 17 آبان 1399،هفته 9  |  لالیگا اسپانیا
بارسلونا
5 - 2
پایان
رئال بتیس
شبکه ورزش
یکشنبه، 20 بهمن 1398،هفته 23  |  لالیگا اسپانیا
رئال بتیس
2 - 3
پایان
بارسلونا
تیوا اسپورت
یکشنبه، 3 شهریور 1398،هفته 2  |  لالیگا اسپانیا
بارسلونا
5 - 2
پایان
رئال بتیس
تیوا اسپورت
یکشنبه، 26 اسفند 1397،هفته 28  |  لالیگا اسپانیا
رئال بتیس
1 - 4
پایان
بارسلونا
یکشنبه، 20 آبان 1397،هفته 12  |  لالیگا اسپانیا
بارسلونا
3 - 4
پایان
رئال بتیس
یکشنبه، 1 بهمن 1396،هفته 20  |  لالیگا اسپانیا
رئال بتیس
0 - 5
پایان
بارسلونا
یکشنبه، 29 مرداد 1396،هفته 1  |  لالیگا اسپانیا
بارسلونا
2 - 0
پایان
رئال بتیس
یکشنبه، 10 بهمن 1395،هفته 20  |  لالیگا اسپانیا
رئال بتیس
1 - 1
پایان
بارسلونا
شنبه، 30 مرداد 1395،هفته 1  |  لالیگا اسپانیا
بارسلونا
6 - 2
پایان
رئال بتیس
شنبه، 11 اردیبهشت 1395،هفته 36  |  لالیگا اسپانیا
رئال بتیس
0 - 2
پایان
بارسلونا
چهارشنبه، 9 دی 1394،هفته 17  |  لالیگا اسپانیا
بارسلونا
4 - 0
پایان
رئال بتیس