لیست بازی‌های بارسلونا و رايووايکانو

لیست بازی‌های رو در رو

چهارشنبه، 5 آبان 1400،هفته 11  |  لالیگا اسپانیا
رايووايکانو
1 - 0
پایان
بارسلونا
شبکه ورزش
چهارشنبه، 8 بهمن 1399  |  جام حذفی اسپانیا
رايووايکانو
1 - 2
پایان
بارسلونا
تیوا اسپورت
شنبه، 18 اسفند 1397،هفته 27  |  لالیگا اسپانیا
بارسلونا
3 - 1
پایان
رايووايکانو
شبکه ورزش
شنبه، 12 آبان 1397،هفته 11  |  لالیگا اسپانیا
رايووايکانو
2 - 3
پایان
بارسلونا
پنجشنبه، 13 اسفند 1394،هفته 27  |  لالیگا اسپانیا
رايووايکانو
1 - 5
پایان
بارسلونا
شنبه، 25 مهر 1394،هفته 8  |  لالیگا اسپانیا
بارسلونا
5 - 2
پایان
رايووايکانو
یکشنبه، 17 اسفند 1393  |  لالیگا اسپانیا
بارسلونا
6 - 1
پایان
رايووايکانو
شنبه، 12 مهر 1393  |  لالیگا اسپانیا
رايووايکانو
0 - 2
پایان
بارسلونا