لیست بازی‌های اتلتیکو مادرید و ویارئال

لیست بازی‌های رو در رو

دوشنبه، 11 اسفند 1399،هفته 25  |  لالیگا اسپانیا
ویارئال
0 - 2
پایان
اتلتیکو مادرید
تیوا اسپورت
شنبه، 12 مهر 1399،هفته 5  |  لالیگا اسپانیا
اتلتیکو مادرید
0 - 0
پایان
ویارئال
دوشنبه، 5 اسفند 1398،هفته 25  |  لالیگا اسپانیا
اتلتیکو مادرید
3 - 1
پایان
ویارئال
شنبه، 16 آذر 1398،هفته 16  |  لالیگا اسپانیا
ویارئال
0 - 0
پایان
اتلتیکو مادرید
تیوا اسپورت
یکشنبه، 5 اسفند 1397،هفته 25  |  لالیگا اسپانیا
اتلتیکو مادرید
2 - 0
پایان
ویارئال
شنبه، 28 مهر 1397،هفته 9  |  لالیگا اسپانیا
ویارئال
1 - 1
پایان
اتلتیکو مادرید
یکشنبه، 27 اسفند 1396،هفته 29  |  لالیگا اسپانیا
ویارئال
2 - 1
پایان
اتلتیکو مادرید
شنبه، 6 آبان 1396،هفته 10  |  لالیگا اسپانیا
اتلتیکو مادرید
1 - 1
پایان
ویارئال
پنجشنبه، 7 اردیبهشت 1396،هفته 34  |  لالیگا اسپانیا
اتلتیکو مادرید
0 - 1
پایان
ویارئال
سه شنبه، 23 آذر 1395،هفته 15  |  لالیگا اسپانیا
ویارئال
3 - 0
پایان
اتلتیکو مادرید
دوشنبه، 3 اسفند 1394،هفته 25  |  لالیگا اسپانیا
اتلتیکو مادرید
0 - 0
پایان
ویارئال
شنبه، 4 مهر 1394،هفته 6  |  لالیگا اسپانیا
ویارئال
1 - 0
پایان
اتلتیکو مادرید
پنجشنبه، 10 اردیبهشت 1394  |  لالیگا اسپانیا
ویارئال
0 - 1
پایان
اتلتیکو مادرید
یکشنبه، 23 آذر 1393  |  لالیگا اسپانیا
اتلتیکو مادرید
0 - 1
پایان
ویارئال