لیست بازی‌های اتلتیکو مادرید و لوانته

لیست بازی‌های رو در رو

سه شنبه، 3 تیر 1399،هفته 31  |  لالیگا اسپانیا
لوانته
0 - 1
پایان
اتلتیکو مادرید
شنبه، 14 دی 1398،هفته 19  |  لالیگا اسپانیا
اتلتیکو مادرید
2 - 1
پایان
لوانته
شنبه، 28 اردیبهشت 1398،هفته 38  |  لالیگا اسپانیا
لوانته
2 - 2
پایان
اتلتیکو مادرید
یکشنبه، 23 دی 1397،هفته 19  |  لالیگا اسپانیا
اتلتیکو مادرید
1 - 0
پایان
لوانته
یکشنبه، 26 فروردین 1397،هفته 32  |  لالیگا اسپانیا
اتلتیکو مادرید
3 - 0
پایان
لوانته
یکشنبه، 5 آذر 1396،هفته 13  |  لالیگا اسپانیا
لوانته
0 - 5
پایان
اتلتیکو مادرید
یکشنبه، 19 اردیبهشت 1395،هفته 37  |  لالیگا اسپانیا
لوانته
2 - 1
پایان
اتلتیکو مادرید
یکشنبه، 13 دی 1394،هفته 18  |  لالیگا اسپانیا
اتلتیکو مادرید
1 - 0
پایان
لوانته
یکشنبه، 20 اردیبهشت 1394  |  لالیگا اسپانیا
لوانته
2 - 2
پایان
اتلتیکو مادرید
شنبه، 13 دی 1393  |  لالیگا اسپانیا
اتلتیکو مادرید
3 - 1
پایان
لوانته