لیست بازی‌های آرسنال و منچسترسیتی

لیست بازی‌های رو در رو

یکشنبه، 24 آذر 1398،هفته 17  |  لیگ برتر انگلیس
آرسنال
0 - 3
پایان
منچسترسیتی
یکشنبه، 14 بهمن 1397،هفته 25  |  لیگ برتر انگلیس
منچسترسیتی
3 - 1
پایان
آرسنال
یکشنبه، 21 مرداد 1397،هفته 1  |  لیگ برتر انگلیس
آرسنال
0 - 2
پایان
منچسترسیتی
جمعه، 11 اسفند 1396،هفته 28  |  لیگ برتر انگلیس
آرسنال
0 - 3
پایان
منچسترسیتی
یکشنبه، 6 اسفند 1396  |  جام اتحادیه انگلیس
آرسنال
0 - 3
پایان
منچسترسیتی
یکشنبه، 14 آبان 1396،هفته 11  |  لیگ برتر انگلیس
منچسترسیتی
3 - 1
پایان
آرسنال
یکشنبه، 13 فروردین 1396،هفته 30  |  لیگ برتر انگلیس
آرسنال
2 - 2
پایان
منچسترسیتی
یکشنبه، 28 آذر 1395،هفته 17  |  لیگ برتر انگلیس
منچسترسیتی
2 - 1
پایان
آرسنال
یکشنبه، 17 مرداد 1395  |  دوستانه باشگاهی
آرسنال
3 - 2
پایان
منچسترسیتی
یکشنبه، 19 اردیبهشت 1395،هفته 37  |  لیگ برتر انگلیس
منچسترسیتی
2 - 2
پایان
آرسنال
سه شنبه، 1 دی 1394،هفته 17  |  لیگ برتر انگلیس
آرسنال
2 - 1
پایان
منچسترسیتی
یکشنبه، 28 دی 1393  |  لیگ برتر انگلیس
منچسترسیتی
0 - 2
پایان
آرسنال
شنبه، 22 شهریور 1393  |  لیگ برتر انگلیس
آرسنال
2 - 2
پایان
منچسترسیتی