لیست بازی‌های آرسنال و بورنموث

لیست بازی‌های رو در رو

شنبه، 15 اردیبهشت 1403،هفته 36  |  لیگ برتر انگلیس
آرسنال
3 - 0
پایان
بورنموث
شنبه، 8 مهر 1402،هفته 7  |  لیگ برتر انگلیس
بورنموث
0 - 4
پایان
آرسنال
شبکه ورزش
شنبه، 13 اسفند 1401،هفته 26  |  لیگ برتر انگلیس
آرسنال
3 - 2
پایان
بورنموث
شبکه ورزش
شنبه، 29 مرداد 1401،هفته 3  |  لیگ برتر انگلیس
بورنموث
0 - 3
پایان
آرسنال
شبکه ورزش
دوشنبه، 7 بهمن 1398  |  جام حذفی انگلیس
بورنموث
1 - 2
پایان
آرسنال
شبکه ورزش
پنج‌شنبه، 5 دی 1398،هفته 19  |  لیگ برتر انگلیس
بورنموث
1 - 1
پایان
آرسنال
تیوا اسپورت
یکشنبه، 14 مهر 1398،هفته 8  |  لیگ برتر انگلیس
آرسنال
1 - 0
پایان
بورنموث
چهارشنبه، 8 اسفند 1397،هفته 28  |  لیگ برتر انگلیس
آرسنال
5 - 1
پایان
بورنموث
یکشنبه، 4 آذر 1397،هفته 13  |  لیگ برتر انگلیس
بورنموث
1 - 2
پایان
آرسنال
یکشنبه، 24 دی 1396،هفته 23  |  لیگ برتر انگلیس
بورنموث
2 - 1
پایان
آرسنال
شنبه، 18 شهریور 1396،هفته 4  |  لیگ برتر انگلیس
آرسنال
3 - 0
پایان
بورنموث
سه‌شنبه، 14 دی 1395،هفته 20  |  لیگ برتر انگلیس
بورنموث
3 - 3
پایان
آرسنال
یکشنبه، 7 آذر 1395،هفته 13  |  لیگ برتر انگلیس
آرسنال
3 - 1
پایان
بورنموث
یکشنبه، 18 بهمن 1394،هفته 25  |  لیگ برتر انگلیس
بورنموث
0 - 2
پایان
آرسنال
دوشنبه، 7 دی 1394،هفته 19  |  لیگ برتر انگلیس
آرسنال
2 - 0
پایان
بورنموث