لیست بازی‌های آرژانتین و اروگوئه

لیست بازی‌های رو در رو

شنبه، 22 آبان 1400،هفته 13  |  انتخابی جام جهانی - آمریکای جنوبی
اروگوئه
0 - 1
پایان
آرژانتین
دوشنبه، 19 مهر 1400،هفته 5  |  انتخابی جام جهانی - آمریکای جنوبی
آرژانتین
3 - 0
پایان
اروگوئه
شبکه ورزش
شنبه، 29 خرداد 1400،هفته 2  |  کوپا آمریکا
آرژانتین
1 - 0
پایان
اروگوئه
دوشنبه، 27 آبان 1398  |  دوستانه ملی
آرژانتین
2 - 2
پایان
اروگوئه
تیوا اسپورت
جمعه، 10 شهریور 1396،هفته 15  |  انتخابی جام جهانی آمریکای جنوبی
اروگوئه
0 - 0
پایان
آرژانتین
جمعه، 12 شهریور 1395،هفته 7  |  انتخابی جام جهانی آمریکای جنوبی
آرژانتین
1 - 0
پایان
اروگوئه
پنجشنبه، 28 خرداد 1394  |  کوپا امریکا
آرژانتین
1 - 0
پایان
اروگوئه