لیست بازی‌های آلکمار و نایمخن

لیست بازی‌های رو در رو

یکشنبه، 10 فروردین 1404،هفته 27  |  لیگ هلند
نایمخن
نامشخص
آلکمار
شنبه، 27 مرداد 1403،هفته 2  |  لیگ هلند
آلکمار
21:30
نایمخن
یکشنبه، 9 اردیبهشت 1403،هفته 31  |  لیگ هلند
نایمخن
0 - 3
پایان
آلکمار
چهارشنبه، 15 آذر 1402،هفته 10  |  لیگ هلند
آلکمار
1 - 2
پایان
نایمخن
یکشنبه، 31 اردیبهشت 1402،هفته 33  |  لیگ هلند
نایمخن
0 - 3
پایان
آلکمار
پنج‌شنبه، 10 شهریور 1401،هفته 3  |  لیگ هلند
آلکمار
1 - 1
پایان
نایمخن
یکشنبه، 15 اسفند 1400،هفته 25  |  لیگ هلند
نایمخن
1 - 3
پایان
آلکمار
شنبه، 29 آبان 1400،هفته 13  |  لیگ هلند
آلکمار
1 - 1
پایان
نایمخن
یکشنبه، 17 اردیبهشت 1396،هفته 33  |  لیگ هلند
نایمخن
2 - 1
پایان
آلکمار
یکشنبه، 7 شهریور 1395،هفته 4  |  لیگ هلند
آلکمار
2 - 0
پایان
نایمخن
شنبه، 10 بهمن 1394،هفته 21  |  لیگ هلند
نایمخن
0 - 3
پایان
آلکمار
یکشنبه، 10 آبان 1394،هفته 11  |  لیگ هلند
آلکمار
2 - 4
پایان
نایمخن