انتخابی یورو ۲۰۲۰

انتخابی یورو ۲۰۲۰

برنامه بازی‌ها

پنجشنبه، 7 فروردین 1399، 23:15
ایسلند
23:15
رومانی
پنجشنبه، 7 فروردین 1399، 23:15
بلغارستان
23:15
مجارستان
پنجشنبه، 7 فروردین 1399، 23:15
بوسنی و هرزگوین
23:15
ایرلند شمالی
پنجشنبه، 7 فروردین 1399، 23:15
اسلواکی
23:15
ایرلند
پنجشنبه، 7 فروردین 1399، 23:15
اسکاتلند
23:15
رژیم اشغال‌گر
پنجشنبه، 7 فروردین 1399، 23:15
مقدونیه
23:15
کوزوو
پنجشنبه، 7 فروردین 1399، 20:30
نروژ
20:30
صربستان
پنجشنبه، 7 فروردین 1399، 20:30
گرجستان
20:30
بلاروس

جدول رده‌بندی

امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازی