لیگ ستارگان قطر

لیگ ستارگان قطر

برنامه بازی‌ها

شنبه، 24 فروردین، 22:00، هفته 22
الاهلی قطر
1 - 1
پایان
الخور
شنبه، 24 فروردین، 22:00، هفته 22
السیلیه
5 - 2
پایان
الخریطیات
شنبه، 24 فروردین، 22:00، هفته 22
الریان
4 - 3
پایان
القطر
شنبه، 24 فروردین، 19:50، هفته 22
الشحانیه
3 - 1
پایان
الغرافه
شنبه، 24 فروردین، 19:50، هفته 22
السد
6 - 1
پایان
ام صلال
شنبه، 24 فروردین، 19:50، هفته 22
العربی قطر
0 - 3
پایان
الدحیل