لیگ ستارگان قطر

لیگ ستارگان قطر

برنامه بازی‌ها

دوشنبه، 2 دی 1398، 19:00،هفته 11
الاهلی قطر
19:50
الدحیل
دوشنبه، 2 دی 1398، 19:00،هفته 11
الغرافه
19:50
السد
دوشنبه، 2 دی 1398، 17:00،هفته 11
الشحانیه
17:40
الخور
یکشنبه، 1 دی 1398، 19:00،هفته 11
القطر
19:50
العربی قطر
یکشنبه، 1 دی 1398، 19:00،هفته 11
الریان
19:50
الوکره
یکشنبه، 1 دی 1398، 17:00،هفته 11
ام صلال
17:40
السیلیه