لیگ ستارگان قطر

لیگ ستارگان قطر

برنامه بازی‌ها

جمعه، 24 مرداد 1399، 21:00،هفته 21
الشحانیه
21:00
الریان
جمعه، 24 مرداد 1399، 21:00،هفته 21
الدحیل
21:00
الخور
جمعه، 24 مرداد 1399، 17:30،هفته 21
ام صلال
17:30
الغرافه
پنجشنبه، 23 مرداد 1399، 21:00،هفته 21
الاهلی قطر
21:00
الوکره
پنجشنبه، 23 مرداد 1399، 21:00،هفته 21
القطر
21:00
السد
پنجشنبه، 23 مرداد 1399، 17:30،هفته 21
السیلیه
17:30
العربی قطر