لیگ برتر  پرتغال

لیگ برتر پرتغال

برنامه بازی‌ها

یکشنبه، 8 اردیبهشت، 23:30، هفته 31
بویستا
23:30
موریرنز
یکشنبه، 8 اردیبهشت، 21:00، هفته 31
براگا
21:00
بنفیکا
یکشنبه، 8 اردیبهشت، 18:30، هفته 31
ماریتیمو
18:30
توندلا
یکشنبه، 8 اردیبهشت، 18:30، هفته 31
شاوس
18:30
ناسیونال
یکشنبه، 8 اردیبهشت، 00:00، هفته 31
آوس
00:00
بلننسس
شنبه، 7 اردیبهشت، 21:30، هفته 31
اسپورتینگ
21:30
ویتوریا گیمارش
شنبه، 7 اردیبهشت، 19:00، هفته 31
پورتیموننزه
19:00
فیرنس
شنبه، 7 اردیبهشت، 19:00، هفته 31
سانتا کلارا
19:00
ویتوریا ستوبال
شنبه، 7 اردیبهشت، 00:00، هفته 31
ریو آوه
00:00
پورتو