لیگ برتر پرتغال

لیگ برتر پرتغال

برنامه بازی‌ها

دوشنبه، 18 آذر 1398، 23:45،هفته 13
ریو آوه
23:45
ژیل ویسنته
یکشنبه، 17 آذر 1398، 23:30،هفته 13
بلننسس
23:30
پورتو
یکشنبه، 17 آذر 1398، 21:00،هفته 13
اسپورتینگ
21:00
موریرنز
یکشنبه، 17 آذر 1398، 18:30،هفته 13
پاسوس ده فریرا
18:30
ویتوریا ستوبال
یکشنبه، 17 آذر 1398، 18:30،هفته 13
ویتوریا گیمارش
18:30
پورتیموننزه
یکشنبه، 17 آذر 1398، 00:00،هفته 13
آوس
00:00
براگا
شنبه، 16 آذر 1398، 21:30،هفته 13
فامالیسائو
21:30
توندلا
شنبه، 16 آذر 1398، 18:30،هفته 13
ماریتیمو
18:30
سانتا کلارا
شنبه، 16 آذر 1398، 00:00،هفته 13
بوآویستا
00:00
بنفیکا