لیگ برتر  پرتغال

لیگ برتر پرتغال

برنامه و جدول لیگ برتر پرتغال به همراه برنامه بازی‌ها، نتایج زنده، بازی های باقیمانده و گلزنان لیگ برتر پرتغال

برنامه بازیهای لیگ برتر پرتغال

هفته 34
ویتوریا ستوبال
ویتوریا ستوبال
18:30
ریو آوه
ریو آوه
موریرنز
موریرنز
18:30
ویتوریا گیمارش
ویتوریا گیمارش
ماریتیمو
ماریتیمو
18:30
بویستا
بویستا
فیرنس
فیرنس
18:30
آوس
آوس
توندلا
توندلا
18:30
شاوس
 شاوس
بلننسس
بلننسس
18:30
ناسیونال
ناسیونال
پورتو
پورتو
18:30
اسپورتینگ
اسپورتینگ
براگا
براگا
18:30
پورتیموننزه
پورتیموننزه
بنفیکا
بنفیکا
18:30
سانتا کلارا
سانتا کلارا
پورتیموننزه
پورتیموننزه
18:30
ماریتیمو
ماریتیمو
ویتوریا گیمارش
ویتوریا گیمارش
18:30
بلننسس
بلننسس
ریو آوه
ریو آوه
18:30
بنفیکا
بنفیکا
آوس
آوس
18:30
موریرنز
موریرنز
بویستا
بویستا
18:30
براگا
براگا
اسپورتینگ
اسپورتینگ
18:30
توندلا
توندلا
ناسیونال
ناسیونال
18:30
پورتو
پورتو
 شاوس
شاوس
18:30
ویتوریا ستوبال
ویتوریا ستوبال
سانتا کلارا
سانتا کلارا
17:30
فیرنس
فیرنس
ماریتیمو
ماریتیمو
18:30
براگا
براگا
پورتو
پورتو
18:30
آوس
آوس
ویتوریا ستوبال
ویتوریا ستوبال
18:30
بویستا
بویستا
فیرنس
فیرنس
18:30
شاوس
 شاوس
بنفیکا
بنفیکا
18:30
پورتیموننزه
پورتیموننزه
توندلا
توندلا
18:30
سانتا کلارا
سانتا کلارا
موریرنز
موریرنز
18:30
ریو آوه
ریو آوه
ویتوریا گیمارش
ویتوریا گیمارش
18:30
ناسیونال
ناسیونال
بلننسس
بلننسس
18:30
اسپورتینگ
اسپورتینگ
ریو آوه
ریو آوه
18:30
پورتو
پورتو
پورتیموننزه
پورتیموننزه
18:30
فیرنس
فیرنس
براگا
براگا
18:30
بنفیکا
بنفیکا
آوس
آوس
18:30
بلننسس
بلننسس
بویستا
بویستا
18:30
موریرنز
موریرنز
ماریتیمو
ماریتیمو
18:30
توندلا
توندلا
 شاوس
شاوس
18:30
ناسیونال
ناسیونال
فیرنس
فیرنس
18:30
براگا
براگا
ویتوریا گیمارش
ویتوریا گیمارش
18:30
آوس
آوس
توندلا
توندلا
18:30
بویستا
بویستا
موریرنز
موریرنز
18:30
شاوس
 شاوس
بلننسس
بلننسس
18:30
ریو آوه
ریو آوه
پورتو
پورتو
18:30
سانتا کلارا
سانتا کلارا
ناسیونال
ناسیونال
18:30
اسپورتینگ
اسپورتینگ
بنفیکا
بنفیکا
18:30
ماریتیمو
ماریتیمو
پورتیموننزه
پورتیموننزه
18:30
پورتو
پورتو
ماریتیمو
ماریتیمو
18:30
فیرنس
فیرنس
ریو آوه
ریو آوه
18:30
ویتوریا گیمارش
ویتوریا گیمارش
 شاوس
شاوس
18:30
بلننسس
بلننسس
آوس
آوس
18:30
اسپورتینگ
اسپورتینگ
بنفیکا
بنفیکا
18:30
ویتوریا ستوبال
ویتوریا ستوبال
براگا
براگا
18:30
توندلا
توندلا
بویستا
بویستا
18:30
ناسیونال
ناسیونال
سانتا کلارا
سانتا کلارا
17:30
موریرنز
موریرنز
موریرنز
موریرنز
18:30
براگا
براگا
فیرنس
فیرنس
18:30
بنفیکا
بنفیکا
پورتو
پورتو
18:30
بویستا
بویستا
ناسیونال
ناسیونال
18:30
آوس
آوس
ویتوریا گیمارش
ویتوریا گیمارش
18:30
شاوس
 شاوس
بلننسس
بلننسس
18:30
سانتا کلارا
سانتا کلارا
اسپورتینگ
اسپورتینگ
18:30
ریو آوه
ریو آوه
توندلا
توندلا
18:30
پورتیموننزه
پورتیموننزه
بنفیکا
بنفیکا
18:30
توندلا
توندلا
بویستا
بویستا
18:30
بلننسس
بلننسس
پورتیموننزه
پورتیموننزه
18:30
موریرنز
موریرنز
ریو آوه
ریو آوه
18:30
آوس
آوس
براگا
براگا
18:30
پورتو
پورتو
 شاوس
شاوس
18:30
اسپورتینگ
اسپورتینگ
ماریتیمو
ماریتیمو
18:30
ناسیونال
ناسیونال
فیرنس
فیرنس
18:30
ویتوریا ستوبال
ویتوریا ستوبال
موریرنز
موریرنز
19:30
بنفیکا
بنفیکا
توندلا
توندلا
19:30
فیرنس
فیرنس
ناسیونال
ناسیونال
19:30
ریو آوه
ریو آوه
بلننسس
بلننسس
19:30
پورتیموننزه
پورتیموننزه
پورتو
پورتو
19:30
ماریتیمو
ماریتیمو
آوس
آوس
19:30
شاوس
 شاوس
بنفیکا
بنفیکا
19:30
بلننسس
بلننسس
بویستا
بویستا
19:30
اسپورتینگ
اسپورتینگ
ماریتیمو
ماریتیمو
19:30
موریرنز
موریرنز
فیرنس
فیرنس
19:30
پورتو
پورتو
 شاوس
شاوس
19:30
ریو آوه
ریو آوه
سانتا کلارا
سانتا کلارا
18:30
آوس
آوس
پورتو
پورتو
19:30
بنفیکا
بنفیکا
ریو آوه
ریو آوه
19:30
براگا
براگا
آوس
آوس
19:30
بویستا
بویستا
ناسیونال
ناسیونال
19:30
توندلا
توندلا
بلننسس
بلننسس
19:30
فیرنس
فیرنس
 شاوس
شاوس
19:30
سانتا کلارا
سانتا کلارا
پورتیموننزه
پورتیموننزه
19:30
آوس
آوس
براگا
براگا
19:30
بلننسس
بلننسس
توندلا
توندلا
19:30
پورتو
پورتو
بنفیکا
بنفیکا
19:30
شاوس
 شاوس
فیرنس
فیرنس
19:30
موریرنز
موریرنز
بویستا
بویستا
19:30
ریو آوه
ریو آوه
ناسیونال
ناسیونال
19:30
فیرنس
فیرنس
اسپورتینگ
اسپورتینگ
19:30
براگا
براگا
 شاوس
شاوس
19:30
بویستا
بویستا
آوس
آوس
19:30
بنفیکا
بنفیکا
بلننسس
بلننسس
19:30
ماریتیمو
ماریتیمو
موریرنز
موریرنز
19:30
توندلا
توندلا
ماریتیمو
ماریتیمو
19:30
آوس
آوس
بنفیکا
بنفیکا
19:30
ناسیونال
ناسیونال
موریرنز
موریرنز
19:30
پورتو
پورتو
فیرنس
فیرنس
19:30
اسپورتینگ
اسپورتینگ
براگا
براگا
19:30
شاوس
 شاوس
بویستا
بویستا
19:30
فیرنس
فیرنس
آوس
آوس
19:30
براگا
براگا
بلننسس
بلننسس
19:30
موریرنز
موریرنز
اسپورتینگ
اسپورتینگ
19:30
بنفیکا
بنفیکا
 شاوس
شاوس
19:30
ماریتیمو
ماریتیمو
ریو آوه
ریو آوه
19:30
توندلا
توندلا
بنفیکا
بنفیکا
19:30
بویستا
بویستا
پورتو
پورتو
19:30
بلننسس
بلننسس
پورتیموننزه
پورتیموننزه
19:30
شاوس
 شاوس
توندلا
توندلا
19:30
آوس
آوس
براگا
براگا
19:30
سانتا کلارا
سانتا کلارا
فیرنس
فیرنس
19:30
ویتوریا گیمارش
ویتوریا گیمارش
موریرنز
موریرنز
19:30
ناسیونال
ناسیونال
ماریتیمو
ماریتیمو
19:30
ریو آوه
ریو آوه
آوس
آوس
19:30
پورتو
پورتو
 شاوس
شاوس
19:30
فیرنس
فیرنس
ریو آوه
ریو آوه
19:30
موریرنز
موریرنز
اسپورتینگ
اسپورتینگ
19:30
بلننسس
بلننسس
براگا
براگا
19:30
ماریتیمو
ماریتیمو