سوپر لیگ بلژیک

سوپر لیگ بلژیک

برنامه بازی‌ها

یکشنبه، 29 اردیبهشت، 20:30
خنک
0 - 0
پایان
استاندارد لیژ
یکشنبه، 29 اردیبهشت، 20:30
خنت بلژیک
2 - 1
پایان
اندرلخت
یکشنبه، 29 اردیبهشت، 20:30
کلوب بروژ
3 - 2
پایان
آنتورپ
پنجشنبه، 26 اردیبهشت، 23:00
آنتورپ
1 - 2
پایان
خنت بلژیک
پنجشنبه، 26 اردیبهشت، 23:00
استاندارد لیژ
2 - 0
پایان
کلوب بروژ
پنجشنبه، 26 اردیبهشت، 23:00
اندرلخت
1 - 1
پایان
خنک
یکشنبه، 22 اردیبهشت، 20:30
کلوب بروژ
3 - 2
پایان
خنک
یکشنبه، 22 اردیبهشت، 17:00
آنتورپ
1 - 1
پایان
اندرلخت
جمعه، 20 اردیبهشت، 23:00
استاندارد لیژ
2 - 3
پایان
خنت بلژیک
یکشنبه، 15 اردیبهشت، 20:30
خنت بلژیک
0 - 1
پایان
کلوب بروژ
یکشنبه، 15 اردیبهشت، 17:00
اندرلخت
2 - 1
پایان
استاندارد لیژ
جمعه، 13 اردیبهشت، 23:00
خنک
4 - 0
پایان
آنتورپ
یکشنبه، 8 اردیبهشت، 20:30
کلوب بروژ
1 - 0
پایان
اندرلخت
شنبه، 7 اردیبهشت، 23:00
خنت بلژیک
0 - 1
پایان
خنک
جمعه، 6 اردیبهشت، 23:00
آنتورپ
2 - 1
پایان
استاندارد لیژ
دوشنبه، 2 اردیبهشت، 17:00
آنتورپ
0 - 0
پایان
کلوب بروژ
یکشنبه، 1 اردیبهشت، 20:30
اندرلخت
0 - 0
پایان
خنت بلژیک
جمعه، 30 فروردین، 23:00
استاندارد لیژ
1 - 3
پایان
خنک
یکشنبه، 25 فروردین، 20:30
خنک
3 - 1
پایان
کلوب بروژ
شنبه، 24 فروردین، 23:00
خنت بلژیک
1 - 2
پایان
آنتورپ
جمعه، 23 فروردین، 23:00
استاندارد لیژ
-
اندرلخت
دوشنبه، 19 فروردین، 23:00
کلوب بروژ
4 - 0
پایان
استاندارد لیژ
یکشنبه، 18 فروردین، 20:30
اندرلخت
1 - 2
پایان
آنتورپ
شنبه، 17 فروردین، 23:00
خنک
2 - 1
پایان
خنت بلژیک
پنجشنبه، 15 فروردین، 23:00
اندرلخت
2 - 3
پایان
کلوب بروژ
چهارشنبه، 14 فروردین، 23:00
خنت بلژیک
1 - 2
پایان
استاندارد لیژ
سه شنبه، 13 فروردین، 23:00
آنتورپ
1 - 0
پایان
خنک
یکشنبه، 11 فروردین، 20:30
کلوب بروژ
3 - 0
پایان
خنت بلژیک
یکشنبه، 11 فروردین، 00:00
خنک
3 - 0
پایان
اندرلخت
شنبه، 10 فروردین، 00:00
استاندارد لیژ
3 - 1
پایان
آنتورپ