سوپر لیگ بلژیک

سوپر لیگ بلژیک

برنامه بازی‌ها

یکشنبه، 26 اسفند، 21:30، هفته 30
سنت ترویدن
0 - 2
پایان
خنت بلژیک
یکشنبه، 26 اسفند، 21:30، هفته 30
رویال شارلوا
1 - 2
پایان
یوپن
یکشنبه، 26 اسفند، 21:30، هفته 30
لوکرن اوست والاندرن
3 - 1
پایان
سرکل بروژ
یکشنبه، 26 اسفند، 21:30، هفته 30
زولته وارخم
3 - 3
پایان
خنک
یکشنبه، 26 اسفند، 21:30، هفته 30
اوستنده
0 - 2
پایان
اندرلخت
یکشنبه، 26 اسفند، 21:30، هفته 30
کورتریک
2 - 0
پایان
آنتورپ
یکشنبه، 26 اسفند، 21:30، هفته 30
استاندارد لیژ
4 - 3
پایان
واسلند بورن
یکشنبه، 26 اسفند، 21:30، هفته 30
کلوب بروژ
1 - 2
پایان
موسکرون-پروولز