دوستانه باشگاهی

دوستانه باشگاهی

برنامه بازی‌ها

شنبه، 29 تیر، 21:30،دوستانه ۳
لیون
21:30
جنووا
شنبه، 29 تیر، 19:00،دوستانه ۳
وردربرمن
19:00
کلن
شنبه، 29 تیر، 18:30،دوستانه ۳
فولام
18:30
برایتون
جمعه، 28 تیر، 23:45،دوستانه ۳
پورتو
23:45
بتیس
جمعه، 28 تیر، 05:30،دوستانه ۳
مارسی
2 - 1
پایان
بوردو
چهارشنبه، 26 تیر، 00:00،دوستانه ۳
پورتو
1 - 0
پایان
فولام
سه شنبه، 25 تیر، 23:00،دوستانه ۳
المپیاکوس
3 - 0
پایان
ناتینگهام فارست
یکشنبه، 23 تیر، 18:30،دوستانه ۳
رنجرز
4 - 0
پایان
مارسی