لیگ هلند

لیگ هلند

برنامه بازی‌ها

یکشنبه، 11 فروردین، هفته 27
آژاکس
18:15
پی اس وی
یکشنبه، 11 فروردین، هفته 27
زوواله
16:00
امن
یکشنبه، 11 فروردین، هفته 27
اوترخت
16:00
فاینورد
یکشنبه، 11 فروردین، هفته 27
بردا
13:45
وی‌وی‌وی-ونلو
شنبه، 10 فروردین، هفته 27
آلکمار
23:15
خرونینگن
شنبه، 10 فروردین، هفته 27
هیرنفین
23:15
اکسلسیر
شنبه، 10 فروردین، هفته 27
گرافسکپ
22:15
هراکلس
شنبه، 10 فروردین، هفته 27
دن هاگ
21:00
ویتسه
شنبه، 10 فروردین، هفته 27
ویلم
21:00
فورتونا سیتارد