لیگ هلند

لیگ هلند

برنامه بازی‌ها

یکشنبه، 3 آذر 1398، 19:00،هفته 14
وی‌وی‌وی-ونلو
19:15
توئنته
یکشنبه، 3 آذر 1398، 19:00،هفته 14
اسپارتا روتردام
19:15
ویتسه
یکشنبه، 3 آذر 1398، 17:00،هفته 14
پی اس وی
17:00
هیرنفین
یکشنبه، 3 آذر 1398، 17:00،هفته 14
وال‌ویک
17:00
امن
یکشنبه، 3 آذر 1398، 14:00،هفته 14
خرونینگن
14:45
فاینورد
شنبه، 2 آذر 1398، 23:00،هفته 14
دن هاگ
23:15
ویلم
شنبه، 2 آذر 1398، 22:00،هفته 14
زووله
22:15
فورتونا سیتارد
شنبه، 2 آذر 1398، 22:00،هفته 14
آژاکس
22:15
هراکلس
شنبه، 2 آذر 1398، 21:00،هفته 14
اوترخت
21:00
آلکمار