لیگ هلند

لیگ هلند

برنامه بازی‌ها

یکشنبه، 4 اسفند 1398، 19:15،هفته 24
هراکلس
19:15
آژاکس
یکشنبه، 4 اسفند 1398، 17:00،هفته 24
آلکمار
17:00
زووله
یکشنبه، 4 اسفند 1398، 17:00،هفته 24
ویتسه
17:00
پی اس وی
یکشنبه، 4 اسفند 1398، 14:45،هفته 24
اوترخت
14:45
توئنته
شنبه، 3 اسفند 1398، 23:15،هفته 24
خرونینگن
23:15
وی‌وی‌وی-ونلو
شنبه، 3 اسفند 1398، 22:15،هفته 24
فاینورد
22:15
فورتونا سیتارد
شنبه، 3 اسفند 1398، 22:15،هفته 24
هیرنفین
22:15
دن هاگ
شنبه، 3 اسفند 1398، 21:00،هفته 24
امن
21:00
ویلم
جمعه، 2 اسفند 1398، 22:30،هفته 24
وال‌ویک
22:30
اسپارتا روتردام