کی لیگ

کی لیگ

برنامه بازی‌ها

یکشنبه، 31 تیر 1403، 13:30،هفته 24
اینچئون یونایتد
13:30
سوون
یکشنبه، 31 تیر 1403، 13:30،هفته 24
دئگو
13:30
گوانگجو
یکشنبه، 31 تیر 1403، 13:30،هفته 24
اف سی سئول
13:30
گیمچئون سانگمو
یکشنبه، 31 تیر 1403، 13:30،هفته 24
دیژون سیتیزن
13:30
پوهانگ استیلرز
شنبه، 30 تیر 1403، 14:00،هفته 24
گانکون
14:00
ججو یونایتد
شنبه، 30 تیر 1403، 13:30،هفته 24
چونبوک موتورز
13:30
اولسان