کی لیگ

کی لیگ

برنامه بازی‌ها

یکشنبه، 9 اردیبهشت 1403، 11:00،هفته 9
اولسان
11:00
ججو یونایتد
یکشنبه، 9 اردیبهشت 1403، 08:30،هفته 9
پوهانگ استیلرز
08:30
اینچئون یونایتد
یکشنبه، 9 اردیبهشت 1403، 08:30،هفته 9
چونبوک موتورز
08:30
دئگو
شنبه، 8 اردیبهشت 1403، 11:00،هفته 9
گوانگجو
11:00
سوون
شنبه، 8 اردیبهشت 1403، 11:00،هفته 9
گیمچئون سانگمو
11:00
گانکون
شنبه، 8 اردیبهشت 1403، 08:30،هفته 9
دیژون سیتیزن
08:30
اف سی سئول
چهارشنبه، 6 اردیبهشت 1402، 14:00،هفته 9
چونبوک موتورز
1 - 2
پایان
دیژون سیتیزن
چهارشنبه، 6 اردیبهشت 1402، 14:00،هفته 9
سوون
1 - 1
پایان
دئگو
چهارشنبه، 6 اردیبهشت 1402، 13:30،هفته 9
گوانگجو
0 - 1
پایان
ججو یونایتد
چهارشنبه، 6 اردیبهشت 1402، 13:30،هفته 9
گانکون
3 - 2
پایان
اف سی سئول
سه‌شنبه، 5 اردیبهشت 1402، 14:00،هفته 9
پوهانگ استیلرز
1 - 0
پایان
سوون سامسونگ
سه‌شنبه، 5 اردیبهشت 1402، 14:00،هفته 9
اینچئون یونایتد
0 - 1
پایان
اولسان